SCACEST
Manejo Inicial
IAMCEST
Candidato a Reperfusión
 • Centro capaz de Cinecoronariografía (CCG)
 • SI
  NO
 • PCM hasta CCG < 60 min
 • CCG posible en 90 min
 • SI
  SI
  NO
 • CCG primaria
 • Trombolisis
 • ** PCM Primer Contacto Médico
  Guia ESC 2017 PCM hasta CCG < 60 minutos
  Guia AHA 2013 PCM hasta CCG < 90 minutos

  Cerrar